Shaman King (2021) ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูต ตอนที่ 1-52 พากย์ไทย

Shaman King (2021) ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูต ตอนที่ 1-52 พากย์ไทย

คะแนนโหวต เฉลี่ย 0 ดาว จากผู้โหวตทั้งหมด

ตอน ล่าสุด

เข้าชม 1746

สถานะ กำลังฉาย

ปีที่ฉาย 0

หมวดหมู่ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

การแข่งขัน ชาแมนไฟท์ มีขึ้นทุกๆ 500 ปี ตระกูลอาซาคุระ รอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ โดยไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลก แต่เหตุผล คือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโย เมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้ว คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมด เพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และครอบครองโลก โย และ พรรคพวก จึงต้องรับภารกิจในการหยุดยั้งฮาโอ

ค้นหาตอน
ตอนของ "Shaman King (2021) ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูต ตอนที่ 1-52 พากย์ไทย"
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 1 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 2 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 3 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 4 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 5 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 6 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 7 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 8 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 9 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 51 พากย์ไทย
Shaman King (2021) ชาแมนคิง ตอนที่ 52 พากย์ไทย