Gintama กินทามะ ปี 1-10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1-10 พากย์ไทย

คะแนนโหวต เฉลี่ย 0 ดาว จากผู้โหวตทั้งหมด

ตอน ล่าสุด

เข้าชม 16106

สถานะ จบแล้ว

ปีที่ฉาย 2006

หมวดหมู่ พากย์ไทย

เรื่องย่อ กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร

ค้นหาตอน
ตอนของ "Gintama กินทามะ ปี 1-10 พากย์ไทย"
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 01-02 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 แผ่นที่ 01 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 แผ่นที่ 02 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 แผ่นที่ 03 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 แผ่นที่ 04 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 แผ่นที่ 05 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 แผ่นที่ 06 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 แผ่นที่ 07 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 แผ่นที่ 08 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 แผ่นที่ 09 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 แผ่นที่ 10 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 แผ่นที่ 11 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 แผ่นที่ 12 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 แผ่นที่ 01 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 แผ่นที่ 02 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 แผ่นที่ 03 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 แผ่นที่ 04 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 แผ่นที่ 05 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 แผ่นที่ 06 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 แผ่นที่ 07 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 แผ่นที่ 08 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 แผ่นที่ 09 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 แผ่นที่ 10 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 แผ่นที่ 11 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 แผ่นที่ 12 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 แผ่นที่ 13 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 แผ่นที่ 01 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 แผ่นที่ 02 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 แผ่นที่ 03 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 แผ่นที่ 04 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 แผ่นที่ 05 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 แผ่นที่ 06 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 แผ่นที่ 07 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 แผ่นที่ 08 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 แผ่นที่ 09 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 แผ่นที่ 10 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 แผ่นที่ 11 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 แผ่นที่ 12 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 แผ่นที่ 13 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 แผ่นที่ 01 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 แผ่นที่ 02 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 แผ่นที่ 03 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 แผ่นที่ 04 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 แผ่นที่ 05 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 แผ่นที่ 06 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 แผ่นที่ 07 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 แผ่นที่ 08 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 แผ่นที่ 09 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 แผ่นที่ 10 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 แผ่นที่ 11 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 แผ่นที่ 12 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 แผ่นที่ 13 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 แผ่นที่ 01 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 แผ่นที่ 02 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 แผ่นที่ 03 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 แผ่นที่ 04 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 51 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 317 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 318 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 319 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 320 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 321 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 322 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 323 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 324 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 325 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 326 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 327 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 328 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 01 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 02 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 03 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 04 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 05 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 06 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 07 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 08 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 09 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 10 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 11 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 12 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 13 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 329 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 330 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 331 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 332 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 333 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 334 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 335 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 336 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 337 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 338 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 339 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 340 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 341 พากย์ไทย
Gintama Final Arc - Silver Soul Arc กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 01 ซับไทย
Gintama Final Arc - Silver Soul Arc กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 02 ซับไทย
Gintama Final Arc - Silver Soul Arc กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 03 ซับไทย
Gintama Final Arc - Silver Soul Arc กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 04 ซับไทย
Gintama Final Arc - Silver Soul Arc กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 05 ซับไทย
Gintama Final Arc - Silver Soul Arc กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 06 ซับไทย
Gintama Final Arc - Silver Soul Arc กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 07 ซับไทย
Gintama Final Arc - Silver Soul Arc กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 08 ซับไทย
Gintama Final Arc - Silver Soul Arc กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 09 ซับไทย
Gintama Final Arc - Silver Soul Arc กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 10 ซับไทย
Gintama Final Arc - Silver Soul Arc กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 11 ซับไทย
Gintama Final Arc - Silver Soul Arc กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 12 ซับไทย